Algemene Voorwaarden


‘CrazyDealz’ is de handelsnaam van Eyescene Inc., geregistreerd in de Verenigde States onder EIN13-4145239 en de exploitant van de website www.crazydealz.nl (‘de Website’).

1. CrazyDealz verkoopt tegoedbonnen voor producten of diensten van andere ondernemingen (‘Aanbieders’) op de Website. Deze tegoedbonnen worden uitgeven door de Aanbieders welke aangegeven producten of diensten zullen leveren aan de tegoedbonkopers (‘Klanten’) op basis van de beschrijving en Voorwaarden op de tegoedbon. CrazyDealz verkoopt zelf geen producten of diensten, de tegoedbonnen zijn alleen inwisselbaar bij de verkoper van deze producten of diensten, de Aanbieder.
 
2. Deze Algemene Voorwaarden van CrazyDealz worden aanvaard doordat de bestelling van een of meerdere tegoedbonnen is geplaatst, in welk geval u erkent dat CrazyDealz het gebruik van de op de Website aangeboden diensten als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden beschouwt. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op internet onder http://www.crazydealz.nl/info/algemene_voorwaarden worden opgeroepen, afgedrukt of lokaal worden opgeslagen.

3. Zo koopt u een tegoedbon op de Website:
3.1 Klik op de aankoop knop "nu kopen" op de dealpagina.
3.2 Stel het gewenste aantal tegoedbonnen in.
3.3 Voer uw volledige naam, emailadres en gewenst wachtwoord in of log in met een reeds bestaand account of Facebook account.
3.4 Kies uw gewenste betalingsoptie en klik op de knop ‘Afrekenen’, waarmee zowel de aankoop als de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden wordt bevestigd.
3.5 CrazyDealz stuurt u een bevestiging van uw aankoop in de vorm van een email
3.6 Indien het minimale aantal deelnemers bereikt is en wij uw betaling met succes hebben ontvangen, sturen wij u een unieke tegoedbon per email toe.
3.7 Indien het minimale aantal deelnemers niet wordt bereikt gedurende de looptijd van de deal gaat de verkoop niet door en krijgt u uw geld terug. U ontvangt een email ter bevestiging.
3.8 Print de tegoedbon uit en verzilver deze bij de betreffende Aanbieder.


4. Informatie over herroeping
4.1 De Klant kan de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de tegoedbon binnen 7 dagen na ontvangst tegoedbon zonder opgave van redenen herroepen door terugzending van de tegoedbon per post.
4.2 Na het verzilveren van de tegoedbon bij de Aanbieder is een herroeping niet meer mogelijk.
4.3 De herroeping dient per post te worden gestuurd aan:

CrazyDealz.nl
Zamenhofstraat 112/unit203a
1022AG Amsterdam

4.4 Gevolgen van de herroeping: in het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u te lopen vanaf de verzending van uw herroepingsverklaring of van de tegoedbon, voor ons vanaf de ontvangst ervan.

5. De duur van de verkoop van een tegoedbon is beperkt in tijd en wordt per aanbieding bepaald door CrazyDealz. Deze looptijd  is per aanbieding terugvinden op de Website. Na afloop van de looptijd is er geen verdere koop van de desbetreffende aanbieding meer mogelijk bij CrazyDealz.

6. De betaling van de Klant vindt na aankoop van de aanbieding plaats. Afboeking door CrazyDealz zal binnen 24 uur worden geannuleerd indien het vooraf vastgestelde minimum aantal kopers niet is gehaald. De verkoop van de tegoedbon komt alleen tot stand indien CrazyDealz het verschuldige aankoopbedrag succesvol heeft kunnen boeken.

7. De Klant ontvangt de tegoedbon per email na een succesvolle koop en pas nadat het verschuldigde bedrag is afgeschreven en geregistreerd op onze rekening. Op de tegoedbon wordt onder andere vermeld: de tegoedbonvoorwaarden, geldigheid, Aanbieder, lokatie en prijs. Alleen wanneer de Klant de tegoedbon print en de Klantnaam en de unieke tegoedbon codes duidelijk zichtbaar zijn, kan hij deze inwisselen bij de Aanbieder.

8. Alle CrazyDealz tegoedbonnen zijn voorzien van twee unieke tegoedboncodes en de volledige naam van de Klant. Wanneer de gebruiker de tegoedbon inwisselt bij de Aanbieder, vergelijkt de Aanbieder de naam op de tegoedbon en de tegoedboncode met de lijst die de Aanbieder in zijn bezit heeft. De tegoedboncode en de naam van de gebruiker dienen volledig overeen te komen met de in zijn bezit zijnde lijst. De Aanbieder heeft het recht bij twijfel te vragen om een identificatiebewijs. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de tegoedbon door de Klant is niet toegestaan. Bij gegronde verdenking ten aanzien van een verboden vermenigvuldiging of bewerking van de tegoedbon gegevens behoudt CrazyDealzzich het recht voor om juridische stappen te nemen jegens de overtreder alsmede zijn/haar CrazyDealz account per direct te sluiten.

9. De tegoedbon slechts één keer en in zijn geheel worden ingewisseld bij de Aanbieder. Wanneer de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt verbruikt of wanneer er geen volledig gebruik wordt gemaakt van de prestatie, vervalt het niet gebruikte verschil. Een restitutie is niet mogelijk. De tegoedbon kan niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt tenzij anders aangegeven door de Aanbieder.

10. Tenzij anders aangegeven geeft de tegoedbon geen recht op het verkrijgen van een dienst of product op een bepaald tijdstip. Wij adviseren de Klant het tijdstip voor het leveren van de prestatie zelf vooraf af te spreken met de Aanbieder.

11. Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur staat vermeld dan kan de tegoedbon alleen binnen deze geldigheidsduur bij de Aanbieder worden verzilverd. Wanneer de gebruiker de tegoedbon niet binnen de geldigheidsduur verzilverd, wordt de tegoedbon ongeldig en vervalt het recht op de aangeboden producten of diensten van de Aanbieder.

12. CrazyDealz garandeert dat de Aanbieder de tegoedbon verzilvert en de prestaties tegen de in de tegoedbon aangegeven voorwaarden worden geleverd, wanneer de tegoedbon aan de Aanbieder wordt gegeven voordat met het leveren van de prestaties wordt begonnen. Wanneer de Aanbieder de tegoedbon niet inwisselt, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, krijgt de klant de door hem voor de tegoedbon betaalde koopprijs van CrazyDealz vergoed. Daarnaast is CrazyDealz niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen. CrazyDealz biedt geen garantie voor de door de Klant bij de Aanbieder verkregen producten of diensten. De in een tegoedbon vermelde prestatie levert de betreffende Aanbieder tegenover de Klant voor eigen naam en voor eigen rekening, zodat CrazyDealz tegenover de klant niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van de partner bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal CrazyDealz proberen om een oplossing te vinden.

13. CrazyDealz behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Onderhoudswerkzaamheden en/of andere technische storingen kunnen het gebuik van de Website beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. CrazyDealz aanvaardt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of dataverlies.
 
14. CrazyDealz kan de Algemene Voorwaarden tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving van de eindgebruiker. Wij raden u daarom aan van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden op de Website te herlezen. Mocht u het niet eens zijn met de Algemene Voorwaarden verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

15. Op deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze site, stemt de eindgebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze Algemene Voorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan worden beslecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.